Ponieważ do 6 lutego można zgłaszać zmiany do rozkładu jazdy pociągów, Centrum Zrównoważonego Transportu i Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych podjęły się skatalogowania podstawowych postulatów dla Mazowsza. Poniżej przedstawiamy ich wyliczenie.

Nasielsk - Sierpc i Radom - Drzewica

Postulujemy przywrócenie kursowania pociągów, w miejsce obecnie kursujących autobusów, na liniach kolejowych Nasielsk - Sierpc oraz Radom - Drzewica. Zmiana na tych liniach nie powinna jednak ograniczać się jedynie do przywrócenia obsługi taborem kolejowym poprzedniego rozkładu, ale zmierzać w kierunku dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb pasażerów w ramach ustalonej już pracy przewozowej (aby nie zwiększać niepotrzebnie kosztów administracyjnych wprowadzanych zmian). Dlatego uważamy, że najlepszym rozkładem jazdy dla linii kolejowej Nasielsk - Sierpc będzie rozkład, którego wzorzec przedstawiamy w załączniku nr 1. Wzorzec nie uwzględnia wydłużenia czasu przejazdu na krzyżowaniach. Opracowany według tego wzorca rozkład jazdy będzie zapewniał dojazd do pracy i szkoły w Płońsku i Sierpcu rano oraz powrót po południu, czego nie zapewniał ostatni rozkład jazdy. Wzorzec został uzgodniony i jest popierany przez samorządy miast leżących na trasie.

Na trasie Drzewica - Radom powinny kursować dwie pary pociągów. Rozkład jazdy powinien zapewniać dojazd od Radomia na godzinę 8:00 (przyjazd najlepiej na 7:30-7:40) oraz powrót po 14:00 lub po 16:00. W miarę możliwości rozkład jazdy powinien zapewniać także dojazd do Przysuchy na 8:00 oraz powrót po 14:00 lub 16:00. Dla tej linii kolejowej dużo mniejsze znaczenie niż dojazd do Radomia mają połączenia do Warszawy na godzinę 8:00 i powrót popołudniowy z Warszawy. Jednakże, w miarę możliwości należy zapewnić dogodne skomunikowania na pociągi do/z Warszawy z pociągów przyjeżdżających do Radomia. Skomunikowania te będą bardzo popularne najprawdopodobniej na przełomie tygodnia (w piątek popołudniu z Warszawy i w niedzielę popołudniu do Warszawy). Dojazdy z gmin leżących na linii kolejowej Drzewica - Radom do Warszawy odbywają się bowiem szczególnie w cyklu tygodniowym (lub dłuższym), co wykazały badania naukowe ekspertów z EUROREG-u (jednostka naukowa Uniwersytetu Warszawskiego), wykorzystane także przy opracowaniu Raportu 1/2004 pt.: „Regionalne linie kolejowe w województwie Mazowieckim zagrożone zawieszeniem”. Dobrym rozwiązaniem dla linii kolejowej Drzewica - Radom, byłoby przywrócenie pociągów w całej relacji Koluszki - Radom w porozumieniu z Województwem Łódzkim.

W raporcie o liniach kolejowych zagrożonych zawieszeniem znajdą Państwo wciąż aktualne wskazówki co do kształtowania rozkładu na liniach Nasielsk - Sierpc i Radom - Drzewica.

RegioPlus Warszawa - Legionowo

Postulujemy przywrócenie pociągów osobowych RegioPlus z Warszawy Gdańskiej do Legionowa i z powrotem w wariancie omówionym przez nas w Raporcie 6/2004 „Ocena nowego rozkładu jazdy pociągów na podstawie badań liczby pasażerów na linii Tłuszcz-Wyszków-Ostrołęka i Warszawa Gdańska-Legionowo” (Raport ten został już Państwu przekazany). Wariant ten przewiduje prowadzenie trzech pociągów RegioPlus w szczycie porannym z Legionowa do Warszawy oraz trzech pociągów w szczycie popołudniowym z Warszawy do Legionowa. Pociągi mogą kursować w godzinach takich, jak w rozkładzie jazdy 2003/2004 z koniecznymi przesunięciami w związku z nową sytuacją w zakresie rozkładu jazdy pociągów pospiesznych i towarowych. Nocowanie pociągów powinno odbywać się w Legionowie na stacji z zapewnieniem składom ochrony, bez konieczności prowadzenia kosztownych i bezproduktywnych pociągów służbowych do stacji Warszawa Grochów. Składy powinny być odprowadzane na przeglądy jedynie w okresie weekendów, a sprzątanie powinno się odbywać podczas postoju pociągów na torach bocznych lub na stacjach końcowych. Taka oferta będzie o wiele mniej kosztowna niż dotychczasowe obiegi składów dla pociągów RegioPlus.

Dodatkowo rekomendujemy jak najszybszą integrację oferty biletowej na wymienione pociągi RegioPlus do Legionowa z taryfą Zakładów Transportu Miejskiego w Warszawie, nawet, jeśli nie będzie to oznaczało integracji biletowej dla wszystkich pociągów regionalnych z biletami komunikacji miejskiej w Warszawie.

Warszawa - Kutno

Na linii kolejowej Warszawa-Kutno z Sochaczewa po godzinie 19. odjeżdżają w ciągu godziny trzy pociągi – o 19:04, 19:23 i 19:58. Jest to zbyt duża podaż o tej porze dnia, zwłaszcza, że godzinach szczytu (14-16) pociągi z Sochaczewa odjeżdżają w odstępach 70 minut. Postulujemy zatem rezygnację z pociągu nr 9466 w relacji Sochaczew (odj. 19:23) - Warszawa Wschodnia (przyj. 20:38). Pociąg ten powinien być ustawiony właśnie pomiędzy godzinami 14-16.

Po drugie proponujemy reorganizację rozkładu jazdy pociągów na trasie Warszawa - Kutno w godzinach 13:00-23:00. Obecnie w tych godzinach nastąpiło niekorzystne ułożenie pociągów, polegające na tym, że kilka pociągów kursujących po tych samych trasach odjeżdża w krótkim odstępie czasu, a następnie występuje długa przerwa w rozkładzie przed kolejną grupą pociągów. Zaistniałą sytuację zobrazowaliśmy w załączniku nr 2. Uważamy, że jest możliwa reorganizacja rozkładu w taki sposób, aby pociągi odjeżdżały zgodnie ze schematem podanym w załączniku nr 3. Załącznik nr 4 przedstawia postulowane zmiany w zakresie godzin odjazdu pociągów na linii sochaczewskiej ze stacji Warszawa Śródmieście, wraz z możliwymi kolizjami z innymi pociągami w rozkładzie i sposobami uniknięcia kolizji. Proponowana zmiana w zakresie kursowania pociągów na linii sochaczewskiej wymaga reorganizacji kursowania pociągów do Grodziska Mazowieckiego. W związku z tym przedstawiamy dwa warianty rozwiązań:

Minimalny: zmiany zgodne z proponowanymi w załączniku nr 4 dla pociągów na linii Warszawa - Grodzisk Mazowiecki.

Maksymalny: zmiany zgodne z rekonstrukcją rozkładu jazdy na trasie Warszawa - Grodzisk Mazowiecki - (Skierniewice - Łowicz) przedstawioną w załączniku nr 5 i omówieniu tych zmian wraz z kolizjami i możliwościami ich usunięcia w załączniku nr 6.

W wariancie minimalnym zmiany kursowania pociągów na trasie Warszawa - Grodzisk nie pogorszą atrakcyjności oferty, ze względu na niewielkie przesunięcia godzin odjazdu oraz dużą (choć bardzo nieregularną) częstotliwość kursowania pociągów na tej trasie.

W wariancie maksymalnym oferta na trasie Warszawa-Grodzisk ulegnie znacznemu poprawieniu. Pomiędzy godzinami 13:27 i 15:42 pociągi będą kursowały w takcie co 15 minut, pomiędzy 15:42 i 16:42 w takcie co 10 minut, pomiędzy 16:42 i 18:57 co 15 minut, od 18:57 do 21:27 co 30 minut. Takie ułożenie rozkładu ułatwi rozeznanie pasażera w ofercie (możliwe zapamiętanie rozkładu). To powinno przyciągnąć pasażerów dotychczas zniechęconych nieregularnością rozkładu jazdy, która nie wzbudzała zaufania do przewoźnika i powodowała uczucie zniewolenia u pasażera (poprzez konieczność każdorazowego upewniania się o godzinie odjazdu w rozkładzie jazdy).

Tłuszcz - Ostrołęka

Postulujemy przesunięcie lub likwidację dwóch pociągów na linii Tłuszcz-Ostrołęka. Nasz postulat dotyczy pociągów nr 70330 (odjazd z Ostrołęki 20:28 i przyjazd do Tłuszcza 22:42) oraz nr 70331 (odjazd z Tłuszcza 22:52 i przyjazd do Ostrołęki 00:20. Naszym zdaniem, mimo nacisków mieszkańców miejscowości leżących na trasie linii, tych dwóch pociągów nie należało przywracać do rozkładu. Według własnych badań frekwencji w dniach 8 i 9 grudnia 2004 pociągami tymi jechało łącznie nie więcej niż 50 osób, a więc były deficytowe w ponad 90%.

Dni wolne od pracy

Postulujemy przejrzenie rozkładów jazdy obowiązujących w dni wolne od pracy. Zauważyliśmy niekorzystne ułożenie rozkładów jazdy szczególnie w godzinach porannych. Przykładowo na linii Warszawa - Mińsk Mazowiecki - Siedlce pomiędzy godziną 7:57 i 10:47 nie ma żadnego pociągu, podczas gdy w ciągu całego dnia wolnego od pracy po godzinie 10:47 pociągi odjeżdżają w odstępach około 1 godziny lub częściej. Z kolei rano pomiędzy godziną 4:52 i 5:32 odjeżdżają w dzień wolny od pracy aż cztery pociągi (4:52, 5:07, 5:22, 5:32), a następnie w ciągu dnia począwszy od 5:32 pociągi odjeżdżają w odstępach około 1 godziny.

Postulaty te skierowano w piśmie wysłanym 24 grudnia do Pani Haliny Sekity, prezesa spółki Koleje Mazowieckie.