Zmiany wprowadzone

$h=Połączenie wiaduktu ul. Andersa z Dw. Gdańskim
$k=kolej, żoliborz, pisma, srn.aktualnosci
$a=Maciej Sulmicki
$d=2018.04.03
$z=0
$o=
$b=1094

#Perspektywa poprawy dostępności peronów

<a href="http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-gdanska-bez-sklepow-z-dodatkowym-tunelem-i-schodami-na-andersa-58179.html">Jak donosi portal Transport Publiczny</a>, przebudowana stacja Warszawa Gdańska ma zostać wyposażona w schody umożliwiające zejście na perony bezpośrednio z wiaduktu drogowego w ciągu ul. Andersa.

Jest to jedno z rozwiązań, o które walczyliśmy prawie 10 lat temu [[andersa-091-schody]], jednak ostatecznie nie doszło nawet do budowy ustalonych w trakcie negocjacji wind [[andersa-091-protokol]]. Wobec planów szerszej przebudowy stacji Warszawa Gdańska, umożliwiającej zlikwidowanie mniej i bardziej wydumanych przeszkód, ponownie wystąpiliśmy do PKP Polskie Linie Kolejowe (pismo przytoczone poniżej). Według przytoczonego na wstępie portalu, rzecznik PKP PLK stwierdził, że w planach uwzględniono <q>połączenie kładką dla pieszych wiaduktu Generała Andersa z peronami</q>.

#Pismo do PKP PLK

Warszawa, 14 marca 2018 r.

ZM-18-0783-01-MS

Nawiązując do informacji o rozpoczęciu prac projektowych dotyczących przebudowy
Warszawy Gdańskiej, wnoszę o uwzględnienie w ramach przebudowy efektywnego
skomunikowania peronów kolejowych z komunikacją miejską. W

wiadukt_andersa-184-1.jpg
W
tym celu w projekcie
powinny zostać uwzględnione schody (w miarę możliwości ruchome) łączące perony kolejowe
z wiaduktem ul. Andersa.

Biorąc powyższe pod uwagę, projekt powinien przewidywać zapewnienie odpowiedniej
długości i szerokości peronów, a budowa samych schodów w ramach przebudowy stacji
powinna zostać uzgodniona z zarządcą drogi. W przypadku braku możliwości połączenia
wszystkich peronów z wiaduktem, skomunikowane powinny zostać przynajmniej perony 2 i 3.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.