Zmiany wprowadzone

$h=Krawężnik 0 cm jako standard na przejściach dla pieszych
$k=$k=dobre praktyki, piesi, kraj, razem bez barier
$a=Marcin Skrzypek
$d=..
$z=125
$d=2016.04.15
$z=

$o=
$b=

piesi, kraj, razem bez barier, [dobre_praktyki? - jeśli tak,Płaski krawężnik (o wysokości 0 cm) na przejściach dla pieszych to jeszcze http://www.zm.org.pl/?a=detekcja_pieszych-15c ]prosty sposób na ułatwienie poruszania się po mieście niezmotoryzowanym mieszkańcom. Polega on na zastąpieniu krawężnika w formie schodka pochyłością, którą łatwo można pokonać wózkiem, rowerem czy na rolkach.

Płaski krawężnik (o wysokości 0 cm) na przejściach dla pieszych to prosty sposób
na ułatwienie poruszania się po mieście niezmotoryzowanym mieszkańcom. Polega
on na zastąpieniu krawężnika w formie schodka pochyłością, którą łatwo można pokonać
wózkiem, rowerem czy na rolkach.

Technicznie
Technicznie rzecz biorąc, w rozwiązaniu tym typowy krawężnik o wysokości kilku
(kiedyś
(kiedyś nawet kilkunastu) centymetrów chowa się całkowicie w grunt, pełniąc rolę brzegu
mini-pochylni
mini-pochylni łagodnie niwelującej różnicę poziomów jezdnia-chodnik (jeśli taka istnieje). Widać tylko wierzchnią część krawężnika, dzięki czemu dalej optycznie rozgranicza
on
on przestrzeń dla pieszych i kierowców, ale nie stanowi fizycznej bariery, której pokonanie
wielu
wielu osobom może sprawiać trudność.

#Co mówią przepisy?

Wprowadzenie krawężnika 0 cm jako lokalnego standardu jest o tyle potrzebne,
że
że o styku chodnika z jezdnią przepisy krajowe wyrażają się dość mgliście: <q>Wyniesienie
krawężnika wyspy albo pasa dzielącego na przejściu dla pieszych nie powinno być większe niż 2 cm. W obrębie przejścia dla pieszych, na połączeniu chodnika z jezdnią, należy
wykonać
wykonać rampę o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i pochyleniu nie większym niż 15%.</q>[1]15%.</q> [1]

#Standard 0 cm - dlaczego warto?

Z powyższych przepisów nie wynika jednoznacznie, jak powinien wyglądać najazd
na
na krawężnik wyspy (czy wyniesienie krawężnika ma mieć formę kantu czy pochylni?)
i nie wiadomo, czy przepis o 2 cm dotyczy również styku chodnika z jezdnią. Trudności
interpretacyjne
interpretacyjne budzi też słowo &#8220;rampa&#8221;.<q>rampa</q>. W praktyce wszystko zależy więc od robotników, ale efektów ich pracy zwykle się nie sprawdza i nie koryguje. Ostatecznie krawężni-
ki
krawężniki na przejściach raczej się obniża, ale ich maksymalna wysokość 2 cm często przyjmuje wartość kilkukrotnie wyższą. Czasami spotyka się krawężniki mające od strony jezdni
profil
profil płaskiego trapezu. Teoretycznie ułatwia to najazd, ale i tak powoduje wstrząs nawet
u
u rowerzysty na dużych kołach. Dlatego warto przyjąć jako standard wygaszenie różni-
cy
różnicy poziomów chodnik-jezdniachodnik - jezdnia do 0 cm. Tak

Tak
też uczynił Lublin, wprowadzając w 2015 r.
krawężniki bezuskokowe jako nowy ogólnomiejski standard. Jest to jedyne dobre rozwią-
zanie
rozwiązanie z punktu widzenia użytkowników, całkowicie możliwe technicznie i nie budzące
żadnych wątpliwości.

#Kto na tym zyskuje?

Do ludzi, którym krawężnik 0 cm ułatwia życie, tradycyjnie należą osoby z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich. Nie są one w stanie samodzielnie pokonać wystającego krawężnika. Jest to wyzwaniem również dla osób, które im pomagają. Jednak
krawężnik
krawężnik 0 cm ucieszy także wielu innych mieszkańców: rowerzystów, rodziców pchających wózki dziecięce, osoby poruszające się na deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.,
a
a także osoby z trudnościami w poruszaniu się (mające problem z podnoszeniem nóg).

Dawniej nie zwracano uwagi, że krawężnik może być dla kogoś przeszkodą. Wszystkie
osoby
osoby poruszające się chodnikami traktowano jako jednorodną masę &#8220;wszędołazów&#8221;.
Teoretycznie
<q>wszędołazów</q>. Teoretycznie podniesienie wyżej stopy, przednich kół wózka czy podrzucenie kierownicy
roweru
roweru nie stanowi problemu, ale dziś patrzymy na to inaczej. Miasto podlega prawom dizajnu. Dlatego powinno być ergonomiczne jak każde narzędzie i przyjemne jak smartfon. Przybywa rowerzystów i użytkowników rozmaitych pojazdów na małych kółkach
takich
takich jak rolki, nartorolki, hulajnogi, deskorolki, coraz częściej używanych jako miejskie
&#8220;przyspieszacze&#8221;
<q>przyspieszacze</q> ruchu. Społeczeństwo się starzeje, miasta wyludniają, dlatego z jednej
strony chcemy ułatwiać życie seniorom, a z drugiej - rodzicom z małymi dziećmi. Wszyscy
oni
oni powinni czuć maksymalny komfort korzystania z miejskiej infrastruktury.

kraweznik_0-163-01.jpg
Typowy stary krawężnik wewnątrz kwartału
ulic.
ulic. Nie do pokonania na wózku.

kraweznik_0-163-04.jpg
Krawężnik 0 cm całkowicie niezauważalny dla
rodzica
rodzica z wózkiem.

kraweznik_0-163-03.jpg
Krawężnik &#8220;łamany&#8221;"łamany" tylko teoretycznie umożliwia wjazd. W praktyce trzeba go pokonywać jak przeszkodę. Nie zastąpi on łagodnego spadku chodnika.

kraweznik_0-163-02.jpg
Nowy krawężnik obniżony, ale wystający
więcej
więcej niż 2 cm. Wymaga od rolkarza wykonania
dodatkowego
dodatkowego manewru.

#Specjalne rozwiązania dla niewidomych

Niewidomi mają większy problem z wchodzeniem na przejścia niż z ich opuszczaniem
i
i dzięki wyraźnemu krawężnikowi mogą wyczuć laską koniec chodnika i początek strefy niebezpiecznej czyli jezdni. Dlatego też wszystkie krawężniki 0 cm powinny wyraźnie sygnalizować tę granicę innym sposobem. Niestety, stosowane w Polsce rozwiązania
wydają się niewystarczające. Ulepszając je, nie należy jednak ufać swoim oczom, lecz testować wspólnie z niewidomymi.

Najpewniejszym sposobem zastąpienia wystającego krawężnika jest wyczuwalna
pochyłość
pochyłość (nachylenie najazdu powinno być płynnie wygaszone do poziomu, czyli wynosić 5-6 stopni, maksymalnie 8 stopni). Jeśli nie można jej osiągnąć, potrzebne są płyty
ze
ze specjalnymi guzami lub karbami, które niewidomy wyczuwa laską lub przez podeszwy.
Pas
Pas takich płyt powinien być dużo szerszy niż krok, a ich faktura nie może być zbyt drobna. Najlepiej też, jeśli poprzedzający je chodnik nie jest wykonany z kostki fazowanej (z rowkami), ponieważ maskuje ona efekt zmiany nawierzchni na ostrzegawczą (laska zaczepia
również
również o rowki bruku). Ponadto w zimie należy takie miejsca dokładnie odśnieżać w celu
odsłonięcia
odsłonięcia ich wystającego wzoru. Pomocne są też sygnały dźwiękowe. Zależnie od sytuacji należy stosować kombinacje tych rozwiązań.

kraweznik_0-163-05.jpg
Krawężnik 0 cm bez różnicy poziomów i z typowym pasem &#8220;guzów&#8221;. Niewidomy może wejść na jezdnię zanim zauważy zmianę nawierzchni.

kraweznik_0-163-06.jpg
Łagodny ale wyraźny spadek chodnika przed
krawężnikiem
krawężnikiem 0 cm na długości paru kroków informuje
niewidomego
niewidomego o zbliżaniu się do przejścia.

kraweznik_0-163-07.jpg
Porównanie rozmiarów guza na płytach sygnalizujących niewidomym brzeg przejścia z końcówką
białej
białej laski. Guzy bywają mniejsze i większe. Lepiej
sprawdzają
sprawdzają się większe, ale i tak łatwiej je wyczuć pod
butem
butem niż laską.

kraweznik_0-163-08.jpg
Przejście z krawężnikiem 0 cm w Wiedniu
dostosowane
dostosowane do potrzeb niewidomych. Karbowana
ścieżka
ścieżka sygnalizuje drogę w sposób stały i niezaburzony, dlatego w tym rozwiązaniu nawet nieznaczna zmiana układu czy kierunku faktury jest łatwo wyczuwalna
jako
jako granica strefy bezpiecznej.


#Równouprawnienie uczestników ruchu

Standard 0 cm, oprócz likwidacji dyskomfortu, ma też wartość symboliczną - jest ukłonem w kierunku osób nie poruszających się samochodami. Obecnie priorytetem standardów infrastruktury transportowej jest wygoda kierowców, którzy na skrzyżowaniach mają
zapewnioną ciągłość nawierzchni, podczas gdy ciągłość chodnika urywa się w zetknięciu
z
z jezdnią. Jest to tylko jeden z przejawów dyskryminacji niezmotoryzowanych uczestników ruchu w polskich miastach. Krawężnik 0 cm może ją zmniejszyć, ponieważ powodu-
je,
powoduje, że skrzyżowania stają się dla nich bardziej &#8222;przejrzyste&#8221;, jak dla samochodów. Dzięki
temu niezmotoryzowani czują, że zauważa się ich potrzeby, a tym samym traktuje bardziej
podmiotowo
podmiotowo i z większym szacunkiem.

kraweznik_0-163-10b.jpg
<q>Stawiamy kolejny krok w kierunku Lublina przyjaznego
wszystkim mieszkańcom. Jako jedno z pierwszych miast
w Polsce planujemy stosować krawężniki o wysokości
&#8222;0 cm&#8221;0 cm jako standard w budowaniu infrastruktury pieszej.
Rozwiązanie to jest już od dłuższego czasu stosowane
na przejazdach rowerowych, co chwalą sobie użytkownicy jednośladów. Krawężniki zrównane z jezdnią znacznie
ułatwią przechodzenie przez drogę osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, rodzicom z dziećmi czy seniorom. Poprawę odczują nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też wszyscy, dla których obecne rozwiązania są dyskomfortowe. Jest to
tylko
tylko jedno z rozwiązań będących początkiem realnych zmian na rzecz ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w Lublinie. Zespół projektu &#8222;Miasto<q>Miasto dla Ludzi&#8221;Ludzi</q> pracuje
obecnie
obecnie nad Standardami Infrastruktury Pieszej, które w przyszłości znacznie ułatwią
nam
nam projektowanie infrastruktury drogowej po tym kątem.</q> - Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin [2]. Fot. UM Lublin

kraweznik_0-163-09b.jpg
<q>Nie zapomnieliśmy o osobach niewidomych. Przed
przejściami dla pieszych zostaną zamontowane na chodni-
kach specjalne płytki z wypukłościami, tzw. guzkami, które pozwolą się zorientować, gdzie kończy się chodnik. Na począ tek takim standardem będą objęte wszystkie remontowane
ulice. Poprawiane będą też przejścia dla pieszych na terenie
śródmieścia.</q> - Aleksander Wiącek, urzędnik ds. mobilności aktywnej Urzędu Miasta Lublin [2]

#Podobne przepisy i więcej informacji

Rada Miejska w Radomiu przyjęła standard 0 cm już w 2008 r. W uchwale nr 340/2008
w sprawie
w sprawie aktualizacji programu na rzecz osób niepełnosprawnych zapisano obowiązek obniżania krawężników do poziomu jezdni i stosowania łagodnego spadku chodnika przy wszystkich budowach i przebudowach.

Więcej przykładów dobrych praktyk można znaleźć w publikacji <i>Bezpieczna i zrównoważona mobilność. Sposoby na usprawnienie ruchu w mieście</i> [[dobre_praktyki-15a]].

#Przypisy

[1] 1 Dz.U.1999.43.430 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 127 Przejścia dla pieszych.

[2] Cytaty z konferencji prasowej podczas montażu krawężników 0 cm na przejściu przed lubelskim ratuszem.
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.