Zmiany wprowadzone

$h=Powstała Federacja Piesza Polska
$k=kraj, piesi$k=relacje, kraj, piesi, srn.aktualności
$a=Robert Buciak, Marcin Jackowski
$d=2018.06.05
$z=0
$o=
$b=4024

piesza_polska_0009.jpg
W trakcie odbywającej się w Warszawie w dniu 5 czerwca 2018 r. konferencji City Matters przedstawiciele organizacji społecznych z całej Polski założyli Federację Piesza Polska.

Celami nowopowstałego związku stowarzyszeń, jednoczącego działające lokalnie grupy aktywistów, są działania na rzecz bezpieczeństwa i komfortu pieszych w Polsce. Narzędziami do osiągnięcia tych celów ma być dialog z władzami krajowymi i samorządowymi, inicjowanie zmian w prawie, rozwój badań nad potrzebami pieszych i infrastrukturą pieszą oraz wspieranie pieszych w mniejszych ośrodkach i na obszarach wiejskich.

Do zarządu Federacji Piesza Polska weszli:<br />
Robert Buciak, Zielone Mazowsze, Warszawa &#8211; prezes<br />
Paweł Górny, Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy &#8211; wiceprezes<br />
Urszula Niziołek-Janiak, Koalicja Tak, Łódź &#8211; wiceprezes<br />
Paweł Mrozek, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej<br />
Krzysztof Lipka, Forum Rozwoju Lublina<br />

Zdaniem władz organizacji temat ruchu pieszego był dotąd w naszym kraju marginalizowany, choć
pieszymi &#8211; choćby okazjonalnie &#8211; są wszyscy. Stan obecny to nierówne chodniki, często zastawione
parkującymi samochodami, czy wręcz brak chodników, przejścia podziemne i wygrodzenia, które
zmuszają pieszych, w tym najsłabszych &#8211; opiekunów z małymi dziećmi i seniorów do nadkładania
drogi. Zatrważające są jednocześnie dane na temat bezpieczeństwa pieszych. W roku 2017 życie
straciło niemal 900 takich osób wśród ogólnej liczby 3000 ofiar w ruchu drogowym. Co czwarty pieszy zabity na drogach w Unii Europejskiej ginie w Polsce. Finansowanie zmian na drogach na bardziej przyjazne dla pieszych pozostaje na daleko niewystarczającym poziomie.

Siedzibą władz Federacji Piesza Polska jest Warszawa. Wśród członków założycieli są organizacje
reprezentujące pieszych ze wszystkich dużych polskich miast, takich jak Wrocław, Kraków, Gdynia,
Białystok, Gorzów Wlkp. itd., jednak ambicją Federacji jest w krótkiej perspektywie czasu rozwój
struktur lokalnych, szczególnie w małych miastach i gminach wiejskich.

piesza_polska_0100.jpg
Jak mówi Robert Buciak, prezes Federacji Piesza Polska (na zdjęciu podpisuje deklarację założycielską w imieniu Zielonego Mazowsza) &#8211; Chodzenie jest najzdrowszym, najtańszym i jedynym dostępnym dla wszystkich sposobem przemieszczania się. Przed nami wiele lat pracy nad przywróceniem priorytetu dla ruchu pieszego na polskich drogach. Współpraca strony społecznej, administracji, policji, sądów i władz ponad podziałami politycznymi jest jedyną drogą do tego celu.

Federacja dziękuje Zespołowi Doradców Gospodarczych TOR za wsparcie organizacyjne.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.