Zmiany wprowadzone

$h=Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych
$k=srn.srn
$a=
$d=..
$z=1
$o=
$b=

Celem działań Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych jest poprawa sposobu traktowania niezmotoryzowanych (pasażerów, rowerzystów i pieszych) w systemie transportowym.

W latach 2014-2016 cel ten był realizowany w ramach projektu "Miasta dla ludzi - współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Celem projektu była systematyczna i efektywna kontrola społeczna działań władz pod kątem kształtowania przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, w tym przez promowanie transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego. <a href="http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-transportu">Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu (KDS)</a>, zrzeszająca ok. 20 organizacji pozarządowych, stała się aktywnym partnerem dla władz, zapewniającym wiedzę, doświadczenie i własne pomysły. Równocześnie działania realizowane przez Zielone Mazowsze przyczyniły się do usprawnienia stołecznego systemu transportowego i poprawy jakości przestrzeni.

W trakcie projektu miało miejsce 41 posiedzeń KDS [[kds_transport]], w tym 22 z udziałem władz, m.in. wiceprezydenta Warszawy. Komisja podjęła 39 uchwał, wspierając się raportami i ekspertyzami opracowanymi w ramach projektu. Głos KDS był często uwzględniany.

Zielone Mazowsze prowadziło działania w zakresie audytu i interwencji. Stowarzyszenie zaopiniowało ponad 100 projektów istotnych dla niezmotoryzowanych i jakości przestrzeni [[audyt]], uwzględniając uwagi zebrane od 25 osób spoza ZM. W 27 projektach, uwagi zostały uwzględnione. Stowarzyszenie podjęło 160 interwencji w sprawie istniejących nieprawidłowości, w tym ponad 30 zgłoszonych przez osoby spoza stowarzyszenia. 75 problemów zostało lub wkrótce zostanie naprawionych.

O działaniach i inicjatywach społecznych podejmowanych w ramach projektu pisano/mówiono w mediach 137 razy. Duży oddźwięk znalazło m.in. 6 raportów tematycznych przygotowanych z udziałem ekspertów [[srn.raporty]], wędrująca wystawa ilustrująca sposoby na poprawę miejskiego systemu transportowego (obejrzana przez ok. 6 tys. osób) [[srn.wystawa-159]], jak też społeczne projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej [[grojecka_dwa_zero-159]][[plac_unii-161]][[zawiszy-166]]. Zorganizowane zostały spotkania z przedstawicielami środowisk szkolnych w celu poprawy bezpieczeństwa. Wydany został podręcznik dobrych praktyk [[dobre_praktyki]], wykorzystany w seminariach z udziałem przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy i innych miast [[seminarium_dp-15b]][[seminarium_dzielnice-15c]].

Więcej szczegółów można znaleźć w sprawozdaniach: [[srn-sprawozdanie-2015]][[srn-sprawozdanie-2016]].

Koordynator projektu
<br />Maciej Sulmicki

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.