Zmiany wprowadzone

$h=GDDKiA nie chce prostszego wjazdu na most
$k=bielany, pisma, ścieżki
$a=Leszek Sekulski, Maciej Sulmicki
$d=2017.01.31
$z=0
$o=
$b=

wjazd_grota-16c-3.jpg
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie zgodziła się póki co utwardzić intensywnie wykorzystywany skrót rowerowy.wykorzystywanego skrótu rowerowego. Będziemy ciągnąć sprawę dalej.

#Pismo GDDKiA z 25 I 2017 r.

Odpowiadając na pismo ZM-16-0713-01-MS z 8.11.2016 r. [[wjazd_grota-16b]] w sprawie uzupełnienia systemu dróg rowerowych po zachodniej stronie mostu Grota-Roweckiego o łącznik między wjazdem na drogę rowerową na moście a ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że z uwagi na duże różnice wysokości oraz występujący łuk przy zjeździe z wiaduktu, powyższe ścieżki zostały połączone około 30 metrów dalej w kierunku południowym od wskazanego przez Państwa miejsca. Aktualnie GDDKiA O/Wa nie planuje wprowadzać zmian w układzie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w tej lokalizacji.

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami<br />
mgr inż. Leszek Sekulski

Do wiadomości: Zarząd Dróg Miejskich, GDDKiA Departament Zarządzania Ruchem, GDDKiA - Rejon w Ożarowie Maz., GDDKiA - KP.9

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.