Zmiany wprowadzone

$h=Okazja do poprawy śródmiejskiej przestrzeni
$k=śródmieście, pisma, srn.aktualności
$a=Maciej Sulmicki
$d=2016.01.10
$z=0
$o=
$b=

#Pismo MDL-16-0342-01-MS

Do Burmistrza Dzielnicy Śródmieście.

Nawiązując do informacji o planach remontów ZTP na bieżący i przyszły rok, proszę o informację, czy planowane jest wykorzystanie tej okazji do poprawy jakości przestrzeni na śródmiejskich ulicach.

Niestety, dotychczasowe działania sprowadzały się do utrwalania niefunkcjonalnych rozwiązań doraźnych, np. w postaci zwężania chodników i pozostawiania wąskich przesmyków dla pieszych między maskami samochodów a ścianami budynków. Tymczasem prace przeprowadzane na śródmiejskich ulicach powinny być okazją do nadania im docelowego, reprezentacyjnego i funkcjonalnego kształtu, umożliwiającego pełnienie nie tylko funkcji parkingu. Funkcja ta może zostać zapewniona bez konieczności nadawania ulicy formy zniechęcającej do jej odwiedzania.

Według informacji przedstawionych na spotkaniu <q>Budżet partycypacyjny 2017, a kierunki rozwoju Dzielnicy Śródmieście</q>, na bieżący rok zaplanowano m.in. remont ulicy Polnej (odc. al. Armii Ludowej &#8211; plac Unii Lubelskiej), Górnośląskiej (odc. Rozbrat-Wisłostrada) i Czerwonego Krzyża.

Pierwsza z tych ulic została wskazana w raporcie <q>Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne? Teoria a praktyka</q> [[raport_mdl-15c-3]] jako przykład złego zagospodarowania przestrzeni.

ztp_remonty-161-1.pngztp_remonty-161-1.jpg
W pobliżu placu Unii Lubelskiej, piesi dysponują jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5m, całkowicie nieadekwatnej do obszaru gęstej zabudowy, tym bardziej śródmiejskiej.

Tymczasem obok znajduje się sześcioipółmetrowa jezdnia &#8211; o metr szersza niż szerokość określona przez prawo dla ulic lokalnych. Oznacza to, że chodnik można poszerzyć o metr bez zmian w liczbie miejsc parkingowych. Dalej szerokość jezdni rośnie do 20m przed przejściem dla pieszych. Na odcinku plac Unii-ul. Zoli brakuje też większości drzew w pozostałościach szpaleru po stronie wschodniej.

Podobne problemy wymagają rozwiązania na ulicy Górnośląskiej, gdzie samochody zastawiają chodniki, pomimo że dwupasmowa jezdnia ma szerokość 8,5m &#8211; o 2,5-3,0m więcej niż powinna. Oznacza to nie tylko nieefektywne wykorzystanie przestrzeni i brak adekwatnych warunków ruchu pieszego, lecz również pogorszenie bezpieczeństwa na ulicy. Parkowanie powinno zostać przeniesione przynajmniej w połowie na ulicę, a na przejściach dla pieszych jezdnia powinna zostać zwężona (np. poprzez poszerzenie chodników bezpośrednio przed skrzyżowaniem &#8211; tzw. &#8222;uszy Myszki Miki&#8221; [[uszy_myszki_miki-131]]), równocześnie poprawiając widoczność.

dobra_praktyka-29-1.jpg
(Dotychczas podobne rozwiązanie zostało wdrożone na jednym przejściu przez tę ulicę. [[dp_zwezenie_na_przejsciu]])

Również tutaj, podobnie jak na ul. Czerwonego Krzyża, szpalery drzew są wybrakowane. Są to niektóre z problemów, które powinny zostać rozwiązane, a nie utrwalone w ramach prac prowadzonych przez ZTP.

W związku z powyższym, proszę o informację co do planów w zakresie lepszego zagospodarowania ulic śródmiejskich przy okazji przeprowadzanych prac, oraz możliwości zapoznania się z projektami/założeniami na etapie, gdy możliwe jest wprowadzenie zmian.




Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.