Celem działań Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych jest poprawa sposobu traktowania niezmotoryzowanych (pasażerów, rowerzystów i pieszych) w systemie transportowym.

W latach 2014-2016 cel ten był realizowany w ramach projektu "Miasta dla ludzi - współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Celem projektu była systematyczna i efektywna kontrola społeczna działań władz pod kątem kształtowania przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, w tym przez promowanie transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego. Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu (KDS), zrzeszająca ok. 20 organizacji pozarządowych, stała się aktywnym partnerem dla władz, zapewniającym wiedzę, doświadczenie i własne pomysły. Równocześnie działania realizowane przez Zielone Mazowsze przyczyniły się do usprawnienia stołecznego systemu transportowego i poprawy jakości przestrzeni.

W trakcie projektu miało miejsce 41 posiedzeń KDS [zobacz >>>], w tym 22 z udziałem władz, m.in. wiceprezydenta Warszawy. Komisja podjęła 39 uchwał, wspierając się raportami i ekspertyzami opracowanymi w ramach projektu. Głos KDS był często uwzględniany.

Zielone Mazowsze prowadziło działania w zakresie audytu i interwencji. Stowarzyszenie zaopiniowało ponad 100 projektów istotnych dla niezmotoryzowanych i jakości przestrzeni [zobacz >>>], uwzględniając uwagi zebrane od 25 osób spoza ZM. W 27 projektach, uwagi zostały uwzględnione. Stowarzyszenie podjęło 160 interwencji w sprawie istniejących nieprawidłowości, w tym ponad 30 zgłoszonych przez osoby spoza stowarzyszenia. 75 problemów zostało naprawionych.

O działaniach i inicjatywach społecznych podejmowanych w ramach projektu pisano/mówiono w mediach 137 razy. Duży oddźwięk znalazło m.in. 6 raportów tematycznych przygotowanych z udziałem ekspertów [zobacz >>>], wędrująca wystawa ilustrująca sposoby na poprawę miejskiego systemu transportowego (obejrzana przez ok. 6 tys. osób) [zobacz >>>], jak też społeczne projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej [zobacz >>>][zobacz >>>][zobacz >>>]. Zorganizowane zostały spotkania z przedstawicielami środowisk szkolnych w celu poprawy bezpieczeństwa. Wydany został podręcznik dobrych praktyk [zobacz >>>], wykorzystany w seminariach z udziałem przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy i innych miast [zobacz >>>][zobacz >>>].

Więcej szczegółów można znaleźć w sprawozdaniach: [zobacz >>>][zobacz >>>].

Koordynator projektu
Maciej Sulmicki