Biorąc pod uwagę, że obiekty te prawdopodobnie znajdują się już poza pasem drogowym, najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby wyprostowanie przebiegu drogi, tak by przebiegał przez trawnik pod łagodniejszym kątem, równocześnie unikając naruszenia skrajni i poprawiając widoczność przed przejazdem przez chodnik.