Po pierwsze, betonowe cylindry nie spełniają swojej funkcji. Łatwość ich przesuwania czyni je całkowicie nieskutecznymi. Zamiast porządkować przestrzeń na chodniku, po kilku dniach jedynie ją zaśmiecają, obok nielegalnie zaparkowanych samochodów.