Zwracam się więc o możliwie szybkie zamontowanie zgodnych z prawem słupków uniemożliwiających parkowanie za pomnikiem Kopernika, od strony ulicy Osterwy, jak również zmuszających do przestrzegania nakazu parkowania równoległego po drugiej stronie ulicy Osterwy. Aktualnie w tej okolicy panuje bałagan w zakresie parkowania, całkowicie niezgodny z reprezentatywnym charakterem ulicy. Brak szybkiej reakcji będzie skutkował dewastacją nawierzchni nie przeznaczonych do parkowania i oszpeceniem dopiero co odnowionej znacznym kosztem ulicy.