SRN/08/0409/04/MS

Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

W odpowiedzi na pismo BD-RO-OR/KK/55120-135-4/08, dziękujemy za przekazanie stanowiska Zarządu Dróg Miejskich w sprawie pasów dla autobusów [zobacz >>>]. Zidentyfikowane w niej problemy oraz przedstawione dane wydają się wiarygodne, chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na kilka nieporuszonych w piśmie aspektów sprawy.

Interpretacja danych ZDM

Po pierwsze, wskazano, że z komunikacji indywidualnej korzysta 2-3 razy więcej pasażerów niż z komunikacji zbiorowej w zależności od pory dnia. Należy zapewne przez to rozumieć, że w godzinach szczytu, gdy kursuje najwięcej autobusów, samochodami jeździ dwa razy więcej osób niż autobusami, czyli jedna trzecia korzystających z drogi to pasażerowie komunikacji publicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że omawiane ulice liczą od trzech do czterech pasów ruchu, wydaje się w pełni uzasadnione by jedną trzecią lub czwartą drogi przeznaczyć wyłącznie dla jednej trzeciej jej użytkowników wybierających mniej szkodliwe i uciążliwe dla miasta środki transportu.

Wpływ działań na statystykę

Po drugie, przypominamy, że również z warszawskich doświadczeń wynika, iż pasy dla komunikacji miejskiej nie tylko powinny być wytyczane na podstawie badań, lecz również znacząco wpływają na ich wyniki. Wystarczy przytoczyć przypadek trasy W-Z, na której po wydzieleniu pasów tramwajowych w ciągu ośmiu miesięcy liczba pasażerów wzrosła niemal czterokrotnie (z 2 tysięcy do 7,2 tys. osób w szczycie). Równocześnie, cytując rzeczniczkę Zarządu Dróg Miejskich za „Życiem Warszawy”, "czas przejazdu Trasą W-Z samochodem skrócił się z ponad 20 do dziesięciu minut.– Ruch odbywa się tam teraz w sposób bardziej płynny."

Niemal czterokrotny wzrost przepustowości oraz skrócenie o połowę czasu przejazdu samochodem to wyniki, które powinny być pożądane również na Południowej Obwodnicy Warszawy.

Prosilibyśmy zatem o ustosunkowanie się Inżyniera Ruchu do proponowanych lokalizacji pasów dla autobusów (Dolina Służewiecka w kierunku wschodnim na odcinku Rodowicza-Wilanowska oraz Sikorskiego w obu kierunkach na odcinku Sobieskiego-Wilanowska), biorąc pod uwagę dane przytoczone przez ZDM oraz powyższe informacje.

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]