Pismo ZM-19-0843-01-PB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy ul. Zgrupowania AK „Bałtyk” na odcinku Bluszczańska-Polski Walczącej, przesyłam uwagi i wnioski:

1. Należy skorygować projekt, tak by ruch chodnikiem wzdłuż jezdni nie wymagał dwukrotnego przecinania drogi dla rowerów. W tym celu chodniki konsekwentnie powinny być prowadzone bliżej jezdni niż DDR.

2. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez drogi boczne klasy D i L powinny zostać poprowadzone grzbietem progów spowalniających (za znakiem wjazd do strefy „Tempo 30”), z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i DDR.

3. Należy dowiązać południową drogę dla rowerów do drogi dla rowerów znajdującej się w ciągu al. Polski Walczącej (Czerniakowskiej-bis) jako wydzieloną drogę dla rowerów.

4. Należy uwzględnić możliwość kontynuacji drogi rowerowej po stronie północnej ul. Bluszczańskiej (obecnie jezdnia ul. Bluszczańskiej uniemożliwia kontynuację w pasie drogowym, a po stronie południowej jest więcej miejsca).

5. Należy zaprojektować jednokierunkowy zjazd ze wschodniej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Batalionu AK „Bałtyk” w ulicę Bluszczańską w kierunku wschodnim. W wersji minimum, wyłukowanie przejazdów, powinno uwzględniać możliwość włączenia się do ruchu na zasadach ogólnych (por. rozwiązanie z Powsińskiej na zdjęciu).

6. Wskazane byłoby dodanie dodatkowego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów po stronie wschodniej skrzyżowania ul. Batalionu AK „Bałtyk” i ul. Bluszczańskiej

7. Infrastruktura drogowa jezdni powinna uwzględniać budowę tramwaju w analizowanym wariancie (por. www.siskom.waw.pl/komunikacja/tramwaj-WPT/W2.pdf). Powinna być w taki sposób zaprojektowana i zrealizowana, aby przy budowie torowiska nie zachodziła potrzeba całkowitej przebudowy jezdni, tj.: powinien być odpowiednio szeroki pas dzielący lub względnie jedna nitka mogła być przeznaczona na realizację torowiska (ze względu na wlot ulicy 9KDL, bardziej zasadne wydawałoby się przeznaczenie pod torowisko nitki północnej, a nitka południowa powinna uwzględniać ewentualny dwukierunkowy ruchu).

8. Należy w projekcie przewidzieć możliwość tymczasowego zawracanie dla autobusów 12-metrowych przy skrzyżowaniu Bluszczańskiej i AK „Bałtyk” (chyba, że byłaby możliwość realizacji pętli w innym miejscu lub ruch pojazdami 12-metrowymi ulicą Bluszczańską pomiędzy ul. Grupy AK „Północ” a ul. Batalionu AK „Bałtyk”).

9. Zgodnie z warszawskimi wytycznymi projektowania infrastruktury pieszej, wzdłuż równoległych miejsc parkingowych usytuowanych przy chodniku należy zapewnić pas buforowy o szerokości 0,9m. Szerokość chodnika powinna tym samym zostać odpowiednia zwiększona w miejscach, gdzie przylega on do miejsc parkingowych. Pozwoli to też zapewnić rezerwę miejsca na instalację słupków w razie potrzeby ograniczenia parkowania niezgodnego z przepisami (np. skośnego na miejscach równoległych).

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Budimex S.A.

Projekt

Budowa drogi AK "Bałtyk" na odcinku od ul. Bluszczańskiej do al. Polski Walczącej: JPG, 2992 kB, JPG, 13365 kB, JPG, 3762 kB.