Perspektywa poprawy dostępności peronów

Jak donosi portal Transport Publiczny, przebudowana stacja Warszawa Gdańska ma zostać wyposażona w schody umożliwiające zejście na perony bezpośrednio z wiaduktu drogowego w ciągu ul. Andersa.

Jest to jedno z rozwiązań, o które walczyliśmy prawie 10 lat temu [zobacz >>>], jednak ostatecznie nie doszło nawet do budowy ustalonych w trakcie negocjacji wind [zobacz >>>]. Wobec planów szerszej przebudowy stacji Warszawa Gdańska, umożliwiającej zlikwidowanie mniej i bardziej wydumanych przeszkód, ponownie wystąpiliśmy do PKP Polskie Linie Kolejowe (pismo przytoczone poniżej). Według przytoczonego na wstępie portalu, rzecznik PKP PLK stwierdził, że w planach uwzględniono połączenie kładką dla pieszych wiaduktu Generała Andersa z peronami.

Pismo do PKP PLK

Warszawa, 14 marca 2018 r.

ZM-18-0783-01-MS

Nawiązując do informacji o rozpoczęciu prac projektowych dotyczących przebudowy Warszawy Gdańskiej, wnoszę o uwzględnienie w ramach przebudowy efektywnego skomunikowania peronów kolejowych z komunikacją miejską.

W tym celu w projekcie powinny zostać uwzględnione schody (w miarę możliwości ruchome) łączące perony kolejowe z wiaduktem ul. Andersa.

Biorąc powyższe pod uwagę, projekt powinien przewidywać zapewnienie odpowiedniej długości i szerokości peronów, a budowa samych schodów w ramach przebudowy stacji powinna zostać uzgodniona z zarządcą drogi. W przypadku braku możliwości połączenia wszystkich peronów z wiaduktem, skomunikowane powinny zostać przynajmniej perony 2 i 3.