Pismo do ZDM

Niniejszym wnoszę o wprowadzenie rozwiązań usprawniających ruch rowerowy i pieszy na skrzyżowaniu ulic Banacha i Żwirki i Wigury. Obecnie występują tam problemy związane z niewystarczającą powierzchnią na kumulację rowerzystów oraz zbyt krótkim czasem przewidzianym na przejazd przez skrzyżowanie (nie uwzględniającym liczby oczekujących).

Wytyczenie przejazdu dla rowerzystów poprawiło warunki techniczne ruchu (nawierzchnia, oznakowanie), równocześnie wprowadzono zmiany w programie sygnalizacji świetlnej dyskryminujące niezmotoryzowanych chcących pokonać to skrzyżowanie. Faza zielona dla niezmotoryzowanych na przejściu/przejeździe przez jezdnię wschodnią Żwirki i Wigury została znacząco skrócona, przez co przejście przez ulicę od strony zachodniej wymaga przeczekania dwóch faz. Podobnie jest w przypadku rowerzystów w godzinach szczytu,

Problem powinien zostać rozwiązany zarówno pod względem organizacji przestrzeni, jak i ustawień świateł.

W zakresie sygnalizacji, należy przywrócić taką samą długość fazy zielonej dla pieszych na przejściu przez jezdnię wschodnią, co przez zachodnią, lub znacząco skrócić cały cykl (tak aby skrócone zostały nie tylko fazy zielone, lecz również czerwone dla niezmotoryzowanych).

W zakresie organizacji przestrzeni, należy zwiększyć powierzchnię przeznaczoną na kumulację rowerzystów przed światłami poprzez zabudowanie początku trzeciego pasa ruchu pojawiającego się przed przejściem i przejazdem.

Należy zauważyć, że poza poprawą warunków ruchu niezmotoryzowanych, rozwiąże to problem niezgodności aktualnej organizacji ruchu z prawem, które nakazuje, aby liczba pasów do jazdy na wprost była taka sama na wlocie i wylocie skrzyżowania. Obecnie na skrzyżowaniu rozpoczyna się dodatkowy, niezgodny z prawem trzeci pas.