Pismo skierowane dnia 10 maja do Zarządu Dróg Miejskich.

Zwracam się z wnioskiem o zamontowanie słupków porządkujących parkowanie po północnej stronie ul. Batorego na odcinku od skrzyżowania z al. Niepodległości do klubu studenckiego Stodoła.

W rejonie tym kierowcy nagminnie zajmują do parkowania prawie całą szerokość chodnika, co uniemożliwia swobodne przechodzenie pieszym oraz zmusza ich do wydeptywania trawnika. Uważam, że w tym miejscu niezbędne jest ustawienie słupków tak, by zapewnić wymagane prawem minimum 1,50 m szerokości chodnika dla ruchu pieszego.

Jeśli zadecydują Państwo o pozytywnym rozpatrzeniu mojego wniosku, proszę o poinformowanie o tym Zarządu Oczyszczania Miasta, aby zrekultywował zniszczoną zieleń.

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych