2016.08.03: Beethovena i okolice

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W związku z projektem stałej organizacji ruchu dla ulic Beethovena, Sobieskiego, 1 UL, 5 KD-L w rejonie projektowanej zabudowy biurowo-usługowej, przedstawionym nam w dniu 29 lipca 2016 r., stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi:

Etap 2

- Rozważyć likwidację pasa do skrętu w prawo z ul. Beethovena w ul. 7 KD-D. Wielkość ruchu nie wskazuje na konieczność zastosowania takiego pasa.

- Drogi rowerowe w relacji na wprost wzdłuż ul. Beethovena mają łuki o promieniu 10 m, powiększyć łuki do minimum r=20m (wskazane 30m).

- Wyjazd drogi pożarowej budynku A w ulicę Witosa zaprojektować tak, by nie przerywała ona ciągłości nawierzchni i niwelety drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Witosa.

- Wyłukowania wjazdu i wyjazdu z drogi rowerowej w ulicę 5.KD-L posiadają za małe promienie łuków. W przypadku zjazdu z drogi rowerowej łuki powinny mieć promień 20m (jest to miejsce, gdzie rowerzysta musi przyśpieszyć by sprawnie włączyć się do ruchu pomiędzy szybciej jadące auta). Łuki na wjeździe mogą mieć promień mniejszy - jednak nie obecne 5m, lecz co najmniej 10 m. Można to osiągnąć rezygnując z długiego rowerowego pasa wyłączenia w jezdni, za to przedłużając sam łącznik.

Etap 3

- Przejście dla pieszych przez ul 7.KD-D poprowadzić grzbietem wyniesienia nawierzchni jezdni.

- Chodnik łączący skrzyżowanie Idzikowskiego / Witosa z ul. 7KD-D zabezpieczyć przed nielegalnym parkowaniem aut.

- Przecięcie chodnika z wyjazdem z ulicy 7.KD-D w ulice Idzikowskiego wykonać z zachowaniem ciągłości niwelety i nawierzchni chodnika.

- Drogę 7KD-D powiązać łącznikami rowerowymi z drogą rowerową wzdłuż ulicy Witosa przy skrzyżowaniu z Idzikowskiego (łącznik wzdłuż chodnika) oraz przy skrzyżowaniu Idzikowskiego z Sobieskiego. Wytworzy to możliwość wykorzystania tych dróg jako łącznika tras rowerowych wzdłuż Sobieskiego i Witosa. Pozwoli też rowerzystom korzystającym z usług / biur w projektowanym kompleksie dotrzeć do celu.

- Skrzyżowanie ul. 7.KD-D i 5.KD-L zaprojektować jako wyniesione celem uspokojenia ruchu samochodowego.