Elementem tej trasy jest m.in. wykonanie zwrotu o 180 stopni przy zjeździe z kładki.