Głównym uchybieniem inwestycji, które rzutuje na bezpośredniość zarówno ruchu rowerowego jak i pieszego, jest brak budowy drogi rowerowej i chodników lub ciągu pieszo-rowerowego na wiadukcie którym poprowadzono jezdnię łączącą obie dzielnice.