Inne bariery wydłużające trasy pieszych to: brak chodnika prowadzącego najkrótszą drogą do przejścia dla pieszych przy ul. Pejzażowej...