Na Żoliborzu etap weryfikacji formalnej przeszły dwa uzupełniające się wnioski do budżetu partycypacyjnego dotyczące ul. Krasińskiego. Od Broniewskiego do placu Wilsona proponowaliśmy wyznaczenie pasów rowerowych, a między placem Wilsona a Czarneckiego Stowarzyszenie Żoliborzan opracowało projekt zagospodarowania jednego z pasów południowej jezdni na drogę dla rowerów. W ramach wniosków pomyślano także o poprawie bezpieczeństwa i wygody pieszych oraz odtworzeniu historycznych szpalerów zieleni. Do realizacji zakwalifikował się projekt pasów na odcinku zachodnim.

13. Wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasińskiego (Broniewskiego - plac Wilsona)

Projekt polega na wyznaczeniu obustronnych jednokierunkowych pasów rowerowych w ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do placu Wilsona i przeniesieniu parkowania z chodnika częściowo na jezdnię. W efekcie powstanie ważne połączenie rowerowe, powiększy się przestrzeń dla pieszych i poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Projektodawca: Aleksander Buczyński.

Opis

Projekt polega na zmianie organizacji ruchu w ul. Krasińskiego, obejmującej wyznaczenie obustronnych jednokierunkowych pasów rowerowych na odcinku od Broniewskiego do placu Wilsona i przeniesieniu parkowania z chodnika częściowo na jezdnię między Popiełuszki a placem Wilsona.

Obecnie na odcinku od placu Wilsona do Popiełuszki wyznaczone są po dwa pasy ruchu w każdym z kierunków, a parkowanie odbywa się w całości na chodniku. Piesi muszą przemykać się pod ścianami budynków, a większość drzew ze szpalerów dawniej oddzielających chodnik od jezdni wyginęła od soli i ruchu samochodowego w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Jednocześnie ruch pojazdów nie jest na tyle intensywny, by uzasadnić utrzymywanie dwóch pasów ruchu - o przepustowości i tak decydują skrzyżowanie z Popiełuszki i plac Wilsona. Proponowany przekrój każdej z jezdni na odcinku dwujezdniowym to pas ruchu 3,0 m + pas rowerowy 1,5 m + opaska oddzielająca pas rowerowy od parkowania 0,5 m + miejsca do parkowania równoległego częściowo na jezdni (1,0 m), częściowo na chodniku (1,0 m). Przy skrzyżowaniach miejsca postojowe powinny zostać osłonięte azylami (tzw. uszy Myszki Miki), by poprawić widoczność i skrócić przejścia dla pieszych.

Na odcinku od ul. Sady Żoliborskie do ul. Broniewskiego występują dwa bardzo szerokie pasy ruchu, ok. 4,5 m. Proponuję zamianę każdego z nich na pas ruchu 3,0 m i pas rowerowy 1,5 m, zgodnie z rysunkiem 26 ze Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie.

W ten sposób:

- rowerzyści uzyskają możliwość dojazdu wyznaczonymi pasami od ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Broniewskiego do placu Wilsona i z powrotem;

- piesi będą mieli do dyspozycji szersze chodniki oraz bezpieczniejsze przejścia dla pieszych (mniejszy dystans do pokonania, brak możliwości wyprzedzania się samochodów na przejściach);

- liczba miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.

Uzasadnienie

Projekt uzupełni sieć tras rowerowych na terenie dzielnicy Żoliborz o ważne połączenie poprzeczne i umożliwi dojazd z ul. Broniewskiego do stanowiącego centrum dzielnicy placu Wilsona.

Dzięki poszerzeniu chodników i skróceniu przejść dla pieszych poprawi również bezpieczeństwo i wygodę pieszych, zarówno poruszających się wzdłuż ul. Krasińskiego, jak i przekraczających ją w poprzek.

Wstępny kosztorys

Zmiana organizacji ruchu na odcinku 1 km, obejmująca:

- projekt organizacji ruchu;

- oznakowanie pionowe i poziome;

- urządzenia brd.

Razem ok. 100 tys. zł.

Kwota po weryfikacji: 150.000 zł.

Załączniki

Proponowana organizacja ruchu na ul. Krasińskiego odc. Broniewskiego – Sady Żoliborskie.

Proponowana organizacja ruchu na obu jezdniach ul. Krasińskiego odc. Popiełuszki – pl. Wilsona.

Oryginalny projekt przewidywał również uzupełnienie historycznych szpalerów drzew między chodnikiem a jezdnią (widocznych na zdjęciu lotniczym z 1945 r., a obecnie w stanie szczątkowym). Na etapie weryfikacji formalnej Urząd Dzielnicy Żoliborz uznał jednak, że te drzewa byłyby niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia ul. Juliusza Słowackiego.

Zobacz także

O tym i 2 innych projektach można poczytać także na blogu Plac Wilsona:

placwilsona.blox.pl/2014/02/Budzet-partycypacyjny-projekty-Stowarzyszenia.html

Wynik głosowania

Projekt zdobył 1347 głosów (25% głosujących), zajął 4. miejsce w dzielnicy Żoliborz i został wybrany do realizacji. Dziękujemy!