Nasze propozycje do budżetu partycypacyjnego na Pradze Północ podzieliliśmy na dwa pakiety - jeden dotyczący Starej Pragi i Szmulowizny (na południe od al. Solidarności - opisane niżej), drugi Nowej Pragi i Pelcowizny (na północ [zobacz >>>]). Na Starej Pradze skoncentrowaliśmy się na wyznaczeniu pasów, które staną się przyczółkiem sieci rowerowej w gęstej historycznej zabudowie; na Nowej Pradze, gdzie już jest parę wydzielonych dróg dla rowerów, połączyliśmy nacisk na dowiązanie do nich spokojnych ulic lokalnych. W obu projektach inwestycje rowerowe są też okazją do poprawienia warunków dla ruchu pieszego - przez przeniesienie parkowania z chodników na jezdnię czy budowę azylów na przejściach dla pieszych.

Łącznie oba pakiety wyceniliśmy na 470 tys. zł - niecałe 40% z 1,2 mln zł budżetu partycypacyjnego dostępnego na Pradze Północ. Pomysłów mieliśmy dużo więcej, staraliśmy się jednak pozostawić miejsce dla innych projektów. Wiemy, że potrzeby mieszkańców to nie tylko przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Dlatego zrezygnowaliśmy np. z rozwiązywania różnych problemów w ciągu ul. Jagiellońskiej i ingerowania w ulice, które mają jeszcze szanse na rozwiązania piesze i rowerowe w ramach większych inwestycji - takie jak Targowa [zobacz >>>] czy Wybrzeże Helskie [zobacz >>>].

25. Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze

Wyznaczenie sieci pasów rowerowych na Starej Pradze, łączących istniejące lub planowane do realizacji w 2014 r. ścieżki i pasy rowerowe. Obustronne pasy jednokierunkowe powstałyby na odcinkach ulic: Białostocka, Brzeska i Ząbkowska, a kontrapasy na Okrzei i Kłopotowskiego.

Projektodawca: Aleksander Buczyński.

Numer 25 na liście do głosowania.

Opis

Wniosek obejmuje wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na ulicach Starej Pragi. Proponowane pasy dowiązują się do istniejących lub planowanych do realizacji w 2014 r. elementów infrastruktury rowerowej:

1. Białostocka od Targowej (ścieżka rowerowa projektowana w ramach zagospodarowania terenu nad stacją metra) do Markowskiej (dalej istniejąca ścieżka wzdłuż Białostockiej) - 400 m;

2. Brzeska od Białostockiej (1) do Ząbkowskiej (3) - 160 m;

3. Ząbkowska od Brzeskiej (2) do Markowskiej (pasy rowerowe planowane przez ZTM) i Kawęczyńskiej (istniejące pasy rowerowe) - 600 m;

4. Okrzei i Kłopotowskiego (kontrapasy) od Targowej do Wybrzeża Helskiego (istniejąca ścieżka rowerowa) - 700 i 750 m;

Zaproponowane rozwiązanie - pasy rowerowe – pozwoli osiągnąć efekt sieci niewielkim kosztem. Wskazane ulice mają szerokości jezdni pozwalające na wyznaczenie pasów rowerowych przy zachowaniu dwóch pasów (na drogach dwukierunkowych) lub jednego pasa (na jednokierunkowych) dla ruchu samochodowego oraz wydzielonych pasów do skrętu na skrzyżowaniach. W przyszłości, w miarę modernizacji poszczególnych ulic można w niektórych przypadkach przebudować pasy na wydzielone drogi dla rowerów.

W projekcie pominięto ul. Targową, bo wymaga większych zmian i kosztów wykraczających poza środki dostępne z budżetu partycypacyjnego. Przykładowe rozwiązanie zaprezentowano w ramach społecznego projektu Targowa 2.0, który 6 lutego uzyskał poparcie Komisji Infrastruktury oraz Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa, Prawa i Samorządu Rady Dzielnicy [zobacz >>>] i może zostać zrealizowany w ramach odtworzenia ulicy po budowie metra lub modernizacji linii tramwajowej.

Szczegółowe rozwiązanie dla ulic Okrzei i Kłopotowskiego na odcinku Wybrzeże Helskie - Panieńska będzie uzależnione od rozstrzygnięcia ws. projektu rozbudowy Wybrzeża Helskiego. Jeśli utrzymany zostanie stan obecny, to projektowane pasy powinny dowiązywać się do ścieżki wzdłuż Wybrzeża Helskiego na skrzyżowaniu z Kłopotowskiego; jeśli zrealizowany zostanie projekt Egis Poland [zobacz >>>], to do przejazdów projektowanych na skrzyżowaniu z ul. Okrzei.

W miarę możliwości wyznaczenie pasów rowerowych powinno się wiązać z przeniesieniem parkowania z chodnika na pas postojowy na jezdni, by poprawić również warunki ruchu pieszego.

Uzasadnienie

Projekt stworzy szkielet sieci rowerowej w obszarze Starej Pragi, obecnie niemal pozbawionej tego typu tras. Z jednej strony połączy z Dworcem Wileńskim oderwane fragmenty istniejącej lub projektowanej infrastruktury rowerowej (Białostocka, Markowska, Kawęczyńska), z drugiej zapewni dostęp z centrum Starej Pragi do tras rowerowych nad Wisłą (przez Okrzei lub Kłopotowskiego).

Wyznaczenie pasów rowerowych to także okazja do uporządkowania parkowania i jego przeniesienia z chodników na pasy postojowe na jezdni, co poprawi warunki ruchu pieszego i atrakcyjność lokali użytkowych znajdujących się na objętych projektem ulicach.

Kosztorys

- wyznaczenie pasów dla rowerów (w tym projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome) na ok. 2,6 km ulic - 250 tys. zł.

Załączniki

Schemat układu proponowanych pasów rowerowych na Starej Pradze.

Przykładowy przekrój poprzeczny – ul. Okrzei.

Przykładowe rozwiązanie skrzyżowania Okrzei / Krowia.

Przykładowe rozwiązanie skrzyżowania Okrzei / Sierakowskiego.

Prezentacja do pobrania

Prezentacja projektu ze spotkań - preselekcyjnego i dla mieszkańców: PDF, 2812 kB

Wynik głosowania

Projekt zdobył 1259 głosów (21% głosujących), zajął 2. miejsce w dzielnicy Praga Północ i został wybrany do realizacji. Dziękujemy!