Zarząd Transportu Miejskiego, w odpowiedzi na pańskie [Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych] wystąpienie SRN-40c/06-05/054-WS zgłoszone postulaty zmian w godzinach kursowania linii 511, 609 i 613 zachowujemy i postaramy się wykorzystać w możliwie szerokim zakresie przy najbliższych korektach rozkładów jazdy tych linii (szczególnie nocnych). Jednak skalę ich realizacji warunkujemy wynikami szczegółowych badań i analiz rzeczywistego zainteresowania przejazdami we wskazanych okresach, które będą prowadzone m.in. ze względu na planowane zmiany w układzie linii nocnych.