Schemat wprowadzenia drogi dla rowerów jako czwartego wlotu skrzyżowania.