Skrzyżowanie ul. Dunin-Wąsowicza z al. Krasińskiego (dwujezdniowa, z pasem dzielącym). Pas filtrujący doprowadza rowerzystów do drogi dla rowerów na wprost i ul. Smoleńsk w głębi. Rozwiązanie zapewnia brak kolizji ze strumieniem pojazdów skręcających w prawo (obowiązuje nakaz skrętu w prawo z wyłączeniem rowerzystów) i umożliwia optymalne wykorzystanie przepustowości sygnalizacji.