Skrzyżowanie ul. Dunin-Wąsowicza z al. Krasińskiego, widok w kierunku ul. Dunin-Wąsowicza. Zwraca uwagę trójkomorowy sygnalizator, oznakowanie poziome drogi dla rowerów (linia warunkowego zatrzymania) i znak strefy Tempo 30 (w głębi).