(...) to kierunek pozwalający zminimalizować negatywne skutki korzystania z tej samej części infrastruktury drogowej przez wszystkie grupy użytkowników. Wprowadzone kontrapasy na początku szokowały kierowców, dziś są czymś naturalnym dla kierowców w naszym mieście, a rowerzyści zwykle czują się na nich bezpiecznie i zgodnie z przepisami korzystają z krótszych dróg. Uważam, że krok na jaki zdecydowano się w Radomiu, jest dobrym przykładem dla innych miast i pomaga promować ekologiczny i zdrowy transport rowerowy. (…) Myślę, że Radom już dziś jest przyjazny rowerzystom, a każde kolejne udogodnienie jak choćby połączenie miasta - północ-południe drogą rowerową, kolejne przejścia piesze i rowerowe - tzw. tukany przybliżają nas do ideału symbiozy kierowca-rowerzysta-pieszy. - Konrad Frysztak, Wiceprezydent Radomia