Bydgoski most im. Władysława Jagiełły jest prawdopodobnie jedynym w Europie mostem o konstrukcji podwieszanej, przeznaczonym dla miejskiej komunikacji szynowej.