Pewne wątpliwości estetyczne budzi wykonanie. Jednak jak udowodniono na ulicy Jasnej, możliwe są również bardziej spójne z otoczeniem sposoby wdrożenia w życie tego samego pomysłu.