1. Na skrzyżowaniu typu rondo (z ul. Kołobrzeską, Dworską) należy zapewnić odpowiednie wyłukowanie CPR, tak by uniknąć szeregu załamań toru jazdy rowerem (propozycja zaznaczona schematycznie kolorem zielonym). Prowadzenie CPR wzdłuż krawędzi jezdni w takim przypadku ignoruje obecność i trajektorię ruchu rowerowego.