5. W przypadku zastępowania miejscami ciągu pieszo-rowerowego drogą manewrową, CPR powinien być prowadzony w linii jak najbliższej prostej (wzdłuż jezdni drogi wojewódzkiej), a nie załamywany w celu włączenia pod kątem prostym do drogi manewrowej.