Widok od strony Wawelskiej w kierunku Mochnackiego.