Widok od strony Wawelskiej w kierunku placu Narutowicza.