Widok od północy w kierunku Słupeckiej i placu Narutowicza.