Załącznikiem do stanowiska był gotowy projekt organizacji ruchu. Zmiany obejmowały wyznaczenie pasów rowerowych i miejsc parkingowych na jezdni, uzupełnienie szpalerów drzew oraz wyznaczenie doraźnych dróg dla rowerów i przejazdów dla rowerzystów na odcinku, gdzie Grójecka przejmuje ruch z Al. Jerozolimskich.