Dzięki temu rowerzyści nie jeździliby między pieszymi, kierowcy mieliby więcej miejsc do parkowania, a piesi byli mniej narażeni na wypadki na niepotrzebnie niebezpiecznych przejściach przez przewymiarowaną jezdnię.