Projekt został przygotowany w taki sposób, by nie wymagał robót budowlanych ani zmian w sygnalizacji.