Pismo do Pełnomocnika Prezydenta ds. rowerów

Proszę o poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy na skrzyżowaniu Idzikowskiego i Puławskiej poprzez korektę przebiegu drogi dla rowerów. Obecne rozwiązanie wymusza dwukrotne stanie na światłach (za drugim razem bez miejsca na kumulację) oraz jazdę zygzakiem przez słupy poustawiane na drodze dla rowerów i w jej skrajni. Jest tym samym niewygodne, niebezpieczne oraz stanowi przykład dyskryminacji pieszych i rowerzystów, niezgodny z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak też strategii transportowej miasta (skrzyżowanie znajduje się w strefie I, gdzie ruch niezmotoryzowany powinien być faworyzowany względem samochodowego).

Prowadzenie trasy rowerowej i pieszej zygzakiem jest tym bardziej nieuzasadnione, że z ulicy osiedlowej dopuszczony jest tylko skręt w prawo. Oznacza to, że przebieg zygzakiem niepotrzebnie mnoży punkty kolizji z ruchem samochodowym.

W wersji minimum, powinien zostać wyprostowany przebieg przejazdu rowerowego. Jest to możliwe bez przebudowy sygnalizacji, jako że przy przejeździe nadal będą znajdowały się sygnalizatory.

Docelowo jednak wzdłuż Puławskiej powinno zostać również przeprowadzone przejście dla pieszych. Wskazane jest również skorygowanie zbyt łagodnego łuku na wyjeździe na Puławską w celu niezachęcania do rozwijania prędkości przed wjazdem na przejście i przejazd, jak też zwężenie wjazdu na ulicę jednopasmową do szerokości jednego pasa ruchu.