Stanowisko nr 4 z 20.07.2009 ws. projektu linii tramwajowej na Tarchomin

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach dot. projektu linii tramwajowej na Tarchomin przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko:

1. Komisja popiera koncepcję projektu zakładającego w przekroju 2x2 pasy ruchu o maksymalnej szerokości 3,5 metra każdy w ul. Światowida. (głosowanie: 6tak/0nie/0).

2. Pętla tramwajowa zintegrowana z pętlą autobusową oraz parkingiem Park&Ride powinna być zlokalizowana możliwie najbliżej ul. Modlińskiej. (głosowanie: 6tak/0nie/0).

3. Komisja jest przeciwna utworzeniu w ciągu ul. Światowida pasa autobusowo - tramwajowego. (głosowanie: 5tak/0nie/1).

4. Rozważyć możliwość zaprojektowania dojścia do przystanków z obu stron. (glosowanie: 5tak/0nie/1).

5. W miarę możliwości techniczno ruchowych zaprojektować przystanki przed skrzyżowaniami. (glosowanie: 5tak/0nie/1).

6. Przewidzieć możliwość przedłużenia linii tramwajowej w kierunku Legionowa (głosowanie 6tak/0nie/0).

7. Linia tramwajowa wzdłuż ul. Światowida powinna mieć priorytet w sygnalizacji świetlnej. (głosowanie 6tak/0nie/0).

8. Linia tramwajowa powinna być wyposażona w system informacji pasażerskiej. (głosowanie: 6tak/0nie/0).