Stanowisko nr 16 z dnia 4.11.2009 r. ws. uprzywilejowania komunikacji zbiorowej.

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach w sprawie uprzywilejowania komunikacji zbiorowej poprzez wprowadzenie buspasów i pasów autobusowo - tramwajowych przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko:

1. Komisja popiera wszelkie działania mające na celu uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, w szczególności wprowadzanie nowych oraz wydłużanie istniejących buspasów i pasów autobusowo - tramwajowych.

2. Należy dążyć do ujednolicenia rozwiązań buspasów w mieście poprzez:
- wprowadzenie funkcjonowania przez całą dobę,
- objęcie monitoringiem i/lub wydzielenie separatorami,
- ujednolicenie oznakowania.

3. Utworzenie nowych oraz wydłużanie istniejących buspasów i pasów autobusowo–tramwajowych powinno być poprzedzone:
- szerokim opracowaniem, określającym wpływ na obszar przyległy do korytarza buspasa i zawierającym warianty rozwiązań,
- konsultacjami społecznymi, w tym z KDS,
- zewnętrznym audytem,
- szeroką akcją informacyjną, poprzedzającą uruchomienie.

4. W związku z trudnościami organizacyjnymi, jakie wiążą się z wprowadzaniem buspasów w ciągu istniejących ulic, należy przewidywać je od razu w projektach budowy nowych i rozbudowy istniejących ulic, w miarę możliwości w pasach dzielących (jako buspasy lub pasy autobusowo - tramwajowe).

5. Wprowadzenie ruchu taksówek na wybrane buspasy powinno być poprzedzone stosowną analizą, która potwierdzi zasadność takiego rozwiązania. Analiza powinna wskazywać konieczne działania mające na celu zapewnienie dotychczasowej sprawności buspasa i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Mając na uwadze utrudnienia w ruchu komunikacji autobusowej występujące na dojazdach do buspasa w ciągu Trasy Łazienkowskiej Komisja postuluje:
- wydłużenie buspasa do Ronda Zesłańców Syberyjskich poprzez zmianę organizacji ruchu w ciągu Al. Jerozolimskich (tylko w stronę zachodnią), ul. Kopińskiej i ul. Sokołowskiego „Grzymały”,
- wydłużenie buspasa do ul. Płowieckiej poprzez dobudowę fragmentów 3. pasa ruchu w ciągu ul. Ostrobramskiej i zmianę organizacji ruchu.

7. Szanse, jaką tworzy oddawanie do użytku tras drogowych, należy wykorzystywać do jednoczesnego wprowadzania buspasów na trasach alternatywnych. Taki kierunek działania wskazuje obowiązująca w Warszawie Polityka Transportowa oraz Strategia Rozwoju Zrównoważonego Systemu Transportowego. W związku z planowanym na rok 2010 uruchomieniem drogi ekspresowej S8 na odcinku Konotopa – Powązkowska Komisja postuluje uruchomienie buspasa:
- w ciągu ul. Prymasa Tysiąclecia na odcinku od Trasy AK do Ronda Zesłańców Syberyjskich,
- w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na odcinku od Ronda Zesłańcow Syberyjskich do ul. Grójeckiej,
- w ciągu ulicy Górczewskiej i Leszno od pętli Os. Górczewska do skrzyżowania z Okopową.

8. Ponadto Komisja postuluje szybkie wprowadzenie nowych oraz wydłużenie istniejących buspasów i/lub pasów autobusowo – tramwajowych na następujących ciągach:
- Grójecka - Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego, na odcinku od ul. Kopińskiej (docelowo ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Ronda Waszyngtona,
- Świętokrzyska – Prosta, na odcinku od ul. Kopernika do Ronda ONZ w formie buspasa, na odcinku od Ronda ONZ do Ronda Daszyńskiego w formie pasa autobusowo – tramwajowego,
- Trasa Toruńska – Most Grota-Roweckiego – Trasa Armii Krajowej, na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Marymonckiej,
- Towarowej, na odcinku od Ronda Daszyńskiego do Pl. Zawiszy,
- Targowej, na odcinku od al. Zielenieckiej do al. Solidarności,
- Al. Solidarności - Radzymińska, na odcinku od Targowej do Łodygowej,
- Puławskiej na, odcinku od Al. Wilanowskiej do ul. Energetycznej w Piasecznie (w porozumienu z GDDKiA Oddział w Warszawie, docelowo do ul. Okulickiego),
- Grochowska – Płowiecka, na odcinku od Ronda Wiatraczna do ul. Trakt Lubelski,
- Al. Solidarności, na odcinku od ul. Okopowej do Pl. Bankowego,
- Waryńskiego – Marszałkowska, na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Królewskiej.

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Wojciech Szymalski
Witold Weszczak