Stanowisko nr 19 z dnia 9.12.2009 r. w sprawie przejść podziemnych lub nadziemnych lokalizowanych pod lub nad ulicami miejskimi (Przyjęte jednogłośnie)

Nowoczesne miasta potrzebują dobrych rozwiązań komunikacji pieszej i rowerowej. Muszą one być atrakcyjne dla użytkowników oraz pozbawione barier, co ma związek m.in. z prognozami demograficznymi, które wskazują, że w 2035 roku 25 proc. Polaków będzie w wieku powyżej 65 lat. Uczestnicy ruchu pieszego i rowerowego powinni mieć wybór dróg komunikacji, zwłaszcza w centrach dzielnic i obszarze szeroko rozumianego śródmieścia. W tym obszarze ruch pieszy i rowerowy powinny mieć priorytet przed indywidualną komunikacją samochodową. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów w poziomie terenu najczęściej zapewniają najkrótsze połączenia piesze lub rowerowe, dlatego też są formą uprzywilejowania transportu pieszego i rowerowego. Przejścia i przejazdy w poziomie terenu sprzyjają uspokojeniu ruchu, a więc w sposób systemowy także zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów.

Jednocześnie w związku z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektami zakładającymi zastąpienie przejść w poziomie jezdni przejściami podziemnymi dla pieszych w Warszawie Komisja przedstawia następujące stanowisko:

1. Komisja uważa, iż należy pozostawić przejścia dla pieszych w poziomie terenu zapewniające możliwość przejścia pieszego przez każdą z ulic w każdej z rozważanych lokalizacji nowych przejść podziemnych, w szczególności:

- przy skrzyżowaniu Al. Solidarności z ulicami Towarową i Okopową (Kercelak),
- przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r.,
- przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i Al. Wojska Polskiego oraz ulic Popiełuszki i Broniewskiego (Pl. Grunwaldzki),
- przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej,
- przy skrzyżowaniu Al. Solidarności i ul. Targowej (Pl. Wileński),
- przy skrzyżowaniu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka.

2. Należy także uznać za priorytetowe wykonanie przejść dla pieszych w poziomie terenu w następujących lokalizacjach, w których obecnie funkcjonują jedynie przejścia podziemne lub nadziemne, a charakteryzują się one dużym natężeniem ruchu pieszego:

- dojścia do przystanków tramwajowo - autobusowych Metro Ratusz Arsenał 09 i 10 od strony zachodniej;
- dojścia do przystanków tramwajowych Metro Pole Mokotowskie usytuowanych w pasie dzielącym jezdni Al. Niepodległości – przystanki te obecnie nie mają dostępu dla niepełnosprawnych;
- dojścia do przystanków tramwajowych GUS usytuowanych w pasie dzielącym jezdni Al. Niepodległości – przystanki te obecnie nie mają dostępu dla niepełnosprawnych;
- skrzyżowanie ul. Ząbkowskiej i ul. Targowej, przynajmniej w zakresie dojścia do przystanków tramwajowych usytuowanych w pasie dzielącym ulic, które obecnie nie mają dostępu dla niepełnosprawnych;
- pl. Wileński, czyli skrzyżowanie ul. Targowej i Al. Solidarności po południowej stronie skrzyżowania,
- Rondo Dmowskiego, czyli skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich, przynajmniej w zakresie dojścia do przystanków tramwajowych usytuowanych w pasie dzielącym ulic;
- skrzyżowanie Al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego oraz Al. Jerozolimskich na wszystkich ramionach skrzyżowania, przynajmniej w zakresie dojścia do przystanków tramwajowych usytuowanych w pasie dzielącym ulic, które obecnie nie mają dostępu dla niepełnosprawnych;
- skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater na wszystkich ramionach skrzyżowania;
- skrzyżowanie ul. Wolskiej i ul. Młynarskiej przynajmniej w zakresie dojścia do przystanków tramwajowych usytuowanych w pasie dzielącym ulic, które obecnie nie mają dostępu dla niepełnosprawnych.

3. Budowa przejść podziemnych lub naziemnych bez towarzyszących przejść naziemnych na obszarze całego miasta dla dróg klasy G i niższej, a w obszarze I i II strefy warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów (rys. 19 SUiKZP m.st. Warszawy) na drogach klasy GP, w tym obwodnicy śródmiejskiej, powinna być dopuszczalna wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zalecane jest takie projektowanie dróg, dla których preferowane są rozwiązania bezkolizyjne, aby pieszy i rowerzysta nie musiał pokonywać różnicy poziomów przy przekraczaniu ulic.

4. Wytyczanie i budowa nowych przejść podziemnych powinny być objęte szerokimi konsultacjami społecznymi.

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Wojciech Szymalski
Witold Weszczak