Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu wniosła o bardziej dogłębne analizy przed przyjęciem planu intensywnej zabudowy wysokościowej w rejonie skrzyżowania ulicy Chałubińskiego i Alej Jerozolimskich, głównie ze względu na niedostateczne uwzględnienie ich obsługi komunikacyjnej.