Jako ostatnią uchwałę przed zmianą prezydium, KDS jednogłośnie poparła dostosowanie placu Unii Lubelskiej do potrzeb różnych użytkowników przestrzeni miejskiej.