Sprawozdanie KDS i wybór prezydium

25 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie KDS ds. transportu, na którym przyjęto sprawozdanie z 2016 roku.

W ciągu zeszłego roku odbyło się 15 spotkań, w tym jedno z udziałem dwoje wiceprezydentów Warszawy [zobacz >>>].

Przyjętych zostało 8 uchwał, m.in. ws. kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę [zobacz >>>], pasów rowerowych na Stryjeńskich [zobacz >>>] i Warszawskiej Polityki Mobilności (wspólnie z KDS ds. środowiska przyrodniczego [zobacz >>>]). Poruszany był też szereg tematów bez podejmowania uchwał, w tym lokalizacji stacji II linii metra na Bemowie. Korekta ich lokalizacji wskazuje na przełożenie stanowisk KDS na rzeczywistość.

Wśród tematów planowanych do poruszenia w 2017 roku przewidziano m.in. przebudowę Dworca Zachodniego, budowę linii tramwajowych na Białołęce i do Wilanowa, współpracę z Komisją Infrastruktury Rady Miasta oraz kwestie zanieczyszczenia powietrza.

Na koniec posiedzenia przez aklamację przyjęto, że prezydium Komisji pozostaje bez zmian.

Uchwała KDS ds. Transportu

z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie dróg dojazdowych do inwestycji planowej na tzw. Placu Wielkiej Przygody

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja stoi na stanowisku, iż tzw. Plac Wielkiej Przygody stanowi zgodną z pierwotną koncepcją urbanistyczną ważną przestrzeń zieloną i stanowi o tożsamości Ursynowa Północnego.

2. Komisja pragnie zauważyć, iż plac ten jest terenem rekreacyjnym, wykorzystywanym przez dzieci i młodzież, znajdującym się w bezpośredniej bliskości placówek oświatowych i budynków mieszkalnych oraz fakt, że zwiększenie ruchu wewnątrz osiedla spowoduje znaczne zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach i będzie generatorem hałasu, pogarszając warunki życia mieszkańców.

3. Komisja uważa, iż teren ten powinien podlegać ochronie i sprzeciwia się rozbudowie układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami Beli Bartóka – Jastrzębowskiego oraz alei Komisji Edukacji Narodowej.

4. Komisja stoi na stanowisku, iż procedowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „północna część osiedla Stokłosy” zakładający ochronę omawianych terenów zieleni należy uchwalić jak najszybciej.

Prezydium Komisji:
Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc