Tramwaje Warszawskie rozpoczynają przymiarki do ułatwienia dojazdu na Służewiec biurowy poprzez przedłużenie linii tramwajowej do Metra Wilanowska (ew. Służew). KDS ds. Transportu zaopiniował dziś projekt opisu przedmiotu zamówienia do opracowania studium na ten temat.

Uchwała nr 05/2015 KDS ds. Transportu

z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie opisu przedmiotu zamówienia do opracowania pt. Studium techniczno-ekonomiczne dla projektu budowy trasy tramwajowej Służewiec-Dworzec Południowy

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. W prognozach przewozowych powinien zostać uwzględniony czas potrzebny na przesiadki (dojście do/z przystanku), zwłaszcza na początkowym i końcowym przystanku rozpatrywanego odcinka.

2. Czas potrzebny na przesiadki i dostępność przystanków (np. możliwość dojścia z obu stron/krańców) powinny zostać również uwzględnione w ocenie trasy tramwajowej w ul. Wołoskiej i Marynarskiej.

3. Przy ocenie czasu traconego ze względu na sygnalizację świetlną powinny zostać uwzględnione różnice w cyklach świateł dla równoległych jezdni i torowisk (wcześniejsze zapalanie się światła poziomego niż czerwonego, późniejsze zapalanie się pionowego niż zielonego), jak też czas tracony przez pasażerów idących do/z tramwaju na skutek niekorzystnych ustawień świateł (w tym ich warunkowego zapalania).

4. Należy poddać pod rozwagę także wariant 3a: w którym za pomocą układu tuneli zostaną rozwiązane relacje kolizyjne na skrzyżowaniu ul. Marynarskiej z ul. Wołoską a także al. Wilanowskiej z Puławską, a pozostała część trasy między skrzyżowaniami biegłaby na powierzchni. Pozytywnym przykładem jest zastosowanie tego typu rozwiązania w koncepcji tramwajowej w ul. Kasprzaka.

5. Ulice uwzględnione w poszczególnych wariantach powinny zostać również przeanalizowane pod kątem rozwiązań przekroju poprzecznego z uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego (drogi dla rowerów lub pasy rowerowe w jezdni).

6. OPZ należy uzupełnić o kryteria środowiskowe, zwłaszcza emisje hałasu i spalin, stanowiących istotny czynnik konkurencyjności tramwaju względem autobusu.

7. Komisja wnosi o zapisanie wymogu uzyskania opinii nt. projektu także ze strony KDS ds. Transportu (pkt 5.3).

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki