Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu, poza złożeniem wniosków do warszawskiego studium zagospodarowania przestrzennego [zobacz >>>] i wniesieniu o konsultacje ws. parkowania [zobacz >>>], KDS wstępnie poparł inicjatywę tramwaju na Zieloną Białołękę.

Uchwała nr 3/2019 Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie koncepcji trasy tramwajowej na Zieloną Białołękę w rejonie drogi ekspresowej S8

Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 7 lutego 2018 r. oraz programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja popiera rozbudowę sieci tramwajowej w Warszawie, w tym trasy na Zieloną Białołekę. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że budowa tego odcinka nie jest ujęta w planach finansowych miasta do 2030 roku. W związku z tym przewidujemy, że do czasu budowy trasy na Zieloną Białołekę mogą nastąpić znaczące zmiany, które wpłyną na ważność stanowiska.

2. Komisja popiera koncepcję trasy tramwajowej na Zieloną Białołękę w rejonie drogi ekspresowej S8 w wariancie III z uwagi na znacznie mniejszą ingerencję w tereny ogródków działkowych, lepsze możliwości poprowadzenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, a także brak kolizji z drogą dojazdową do ogródków działkowych.

3. Jednocześnie komisja zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia jak największej wygody dojścia do przystanków tramwajowych i autobusowych, w tym zapewnienia pełnej dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W tym celu wnioskujemy o:

a. budowę wspólnych przystanków autobusowo-tramwajowych przy centrum handlowym z odpowiednio szerokim peronem,

b. zastosowanie pochylni umożliwiających dostanie się do wyniesionego ponad poziom otaczającego terenu planowanego przystanku przy pętli autobusowej Jesienna Droga,

c. zaprojektowanie krótszych tras dojścia pieszego do przystanku tramwajowego Jesienna Droga, w tym dodatkowych przejść dla pieszych przez ul. Głębocką.

Prezydium Komisji:
Robert Buciak
Michał Harasimowicz
Sławomir Lorenc