2. Program w proponowanej formie nie przyspiesza, a wręcz nadal odracza realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego (i Partycypacyjnego), takich jak np. “Rowerowa i piesza alternatywa dla Puławskiej”. Etap A opracowania, który dotyczy postępów w realizacji projektów z BO/BP, nie dostarcza przeciętnym mieszkańcom wiarygodnych i zrozumiałych informacji, ile spośród projektów zostało wykonanych przez zobowiązany do tego Urząd Dzielnicy, a ilu zmian do dziś nie wprowadzono w życie bez podania przyczyny. Przykładem jest naniesienie ww. projektu na mapę w śladzie ul. Puławskiej zamiast, jak wskazuje tytuł, jako “alternatywy”, która powinna być wyrysowana na ciągu ulic Morskie Oko-Smetany-Chocimska-Skolimowska. Są to ulice w zarządzie Dzielnicy Mokotów i nie ma powodu, aby nie umieszczać ich w Programie.