Jednym z czynników, który niewątpliwie zaważył na wprowadzaniu strefy zamieszkania i fizycznego uspokojenia ruchu, jest brak chodnika po zachodniej stronie ul. Kompasowej. Do paru posesji wchodzi się wprost z jezdni, więc piesi nie mają alternatywy poza chodzeniem po niej, jak to widać na zdjęciu.