Wprawdzie zamontowane szykany da się od biedy ominąć na rowerze wąskim przesmykiem z prawej strony, to jednak z punktu widzenia wygody i bezpieczeństwa ruchu rowerowego znacznie korzystniejsze byłoby poszerzenie przejazdu dla rowerzystów, np. przez rezygnację z jednej kolumny prefabrykowanych ,,kostek”, jak zaznaczono na zdjęciu. Wówczas przejazd mógłby wskazywać znak P-27 (czyli tzw. rowerowy ,,,sierżant").