Skład kapituły

W poniedziałek 21 lipca zebrała się kapituła oceniająca zgłoszenia przysłane do Konkursu na Dobre Praktyki komunikacyjne [zobacz >>>] w składzie:

- dr inż. Andrzej Brzeziński, adiunkt w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej i partner w biurze projektowym TransEko. Współautor polityki transportowej m.st. Warszawy i licznych projektów wspierających rozwój transportu zbiorowego i rowerowego;

- mgr Aleksander Buczyński, główny projektant koncepcji sieci tras rowerowych dla dzielnic Ursus i Ursynów; reprezentant organizacji ekologicznych w Warszawskim Okrągłym Stole Transportowym; współautor nagrodzonego projektu Trasy Rowerowej Polski Egzotycznej, konsultant międzynarodowy UNDP;

- mgr Ilona Buttler, psycholog Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego; członek PIN Panel - grupy ekspertów z 27 krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie międzynarodowych porównań dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- dr inż. Tadeusz Kopta: planista transportowy zatrudniony w Departamencie Studiów GDDKiA w Krakowie; autor wielu publikacji na temat zrównoważonego transportu oraz dwóch podręczników projektowania podsystemu rowerowego;

- mgr Stanisław Plewako, specjalista z dziedziny transportu, w latach 2003-2008 pracownik Urzędu m.st. Warszawy, 2006-2007 Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds Rozwoju Transportu Rowerowego; ekspert Komisji Europejskiej (Dyrekcja Transport i Energia) dla oceny projektów aplikacji i monitorowania Siódmego Ramowego Programu UE.

Zgłoszenia

W terminie wpłynęło ponad 60 zgłoszeń, rozłożonych w miarę równomiernie pomiędzy wszystkie kategorie (ruch pieszy, ruch rowerowy, transport zbiorowy). Warunki formalne spełniało około 50 i właśnie nad nimi dyskutowała kapituła. Niektóre rozwiązania przechodziły jednogłośnie, inne wymagały dłuższej dyskusji, a jedno ostatecznie postanowiono przekwalifikować do innej kategorii.

Wybrane

Zgłoszenia, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, czyli plebiscytu, przedstawiamy poniżej w kolejności alfabetycznej zgłaszających:

Transport zbiorowy
Przedmiot zgłoszenia Zgłaszający
Wspólny bilet ZTM-KM Jakub Bartoszewicz
Przewóz roweru w Kolejach Mazowieckich Marcin Koper
Linia autobusowa 179 Wanda Obodowska-Zysk
Wydzielony pas tramwajowy na trasie WZ Jagoda Rodzoch
Pas autobusowy w Al. Jerozolimskich Paulina Wapińska
Ruch rowerowy
Przedmiot zgłoszenia Zgłaszający
Stojaki rowerowe w dzielnicy Śródmieście Agnieszka Anioła
Kontrapas rowerowy na ul. Oboźnej Agnieszka Anioła
Przewóz roweru w środkach transportu ZTM Piotr Ciszecki
Włączenie ścieżki w jezdnię ul. Puławskiej Tomasz Opach
Kładka dla pieszych przy Trasie AK Marcin Zakrzewski
Ruch pieszy
Przedmiot zgłoszenia Zgłaszający
Wyniesione oznakowanie poziome przy przejściu dla pieszych Agnieszka Anioła
Krakowskie Przedmieście: warszawski trotuar Piotr Ciszecki
Strefa piesza: pasaż Wiecha, Chmielna, Nowy Świat Katarzyna Nowicka
Wyniesione tarcze skrzyżowań na ul. Rumiankowej Joanna Supernak
Wyniesione przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów Anna Daria Wachowicz

Wyróżnione

Przedmiot zgłoszenia Zgłaszający
Wyniesione przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów Anna Daria Wachowicz
Uprzejmość pana Stanisława Aleksandra Jarosiewicz
Wydzielony pas tramwajowy na trasie WZ Jagoda Rodzoch
Asfaltowa ścieżka przy ul. Marymonckiej Adriana Warchoł

Wyróżnienie opisane w regulaminie otrzymała Anna Daria Wachowicz (po odbiór książki zapraszamy do biura) za zgłoszenie rozwiązania, które:

- nie tylko znacząco usprawniającego ruch pieszy i rowerowy dzięki zlikwidowaniu konieczności pokonywania różnicy wysokości chodnik/ulica,

- równocześnie drastycznie zmniejszając ryzyko poważnej kolizji samochód/pieszy lub samochód/rower poprzez wymuszanie ostrożności ze strony kierowcy,

- lecz również jest tanie we wdrażaniu i eksploatacji i tym samym umożliwia poprawę wygody i bezpieczeństwa niskimi nakładami finansowymi.

Pozostałe trzy zgłoszenia otrzymały honorowe wzmianki oraz prawo do pamiątkowej torby płóciennej za:

- Aleksandra Jarosiewicz -- zgłoszenie bardzo wartościowej praktyki, czyli uprzejmości pracownika pętli autobusowej Szczęśliwice, która umożliwia przypinanie rowerów dojeżdżającym do pętli. Dzięki temu powstał nieoficjalny parking Bike&Ride, zachęcający do podróży autobusami i umożliwiający znacznie szybsze i wygodniejsze podróże od drzwi do drzwi;

- Jagoda Rodzoch -- zgłoszenie rozwiązania, które drastycznie zwiększyło przepustowość transportu publicznego na jednym z warszawskich mostów i pokazało jak dużą skuteczność może mieć nadawanie priorytetu komunikacji publicznej. Zgłoszenie nie otrzymało jednak wyróżnienia z tej prostej racji, iż jego wartość wzorcowa w Warszawie jest ograniczona z prostego powodu: ograniczonej liczby mostów;

- Adriana Warchoł -- przysłanie jedynego zgłoszenia pisanego wierszem.

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w I etapie konkursu za zgłaszanie wartościowych inicjatyw i gratulujemy tym, których zgłoszenia przeszły do etapu III.

Dziękujemy też kapitule za podjęcie się zadania wyłonienia najlepszych spośród zgłoszonych pomysłów.

I co teraz?

[zobacz >>>] i zagłosuj na rozwiązania, które uważasz za najbardziej cenne, czyli takie, których chciałbyś widzieć w Warszawie i okolicach najwięcej. Przypominamy, że dla głosujących również przewidziano atrakcyjne nagrody